Project: Bomen planten ongeschikte groeiplaats

Op een landgoed langs de Linge in de Betuwe waar we regelmatig werkzaam zijn, kwam een eigenaar met een wens.

De eigenaar had de wens om aan de overkant van de Linge op een zanderige stroomrug bomen te planten ten behoeve van het nageslacht.

De eigenaar had het decennia geleden zelf al eens geprobeerd maar de toen geplante bomen zijn nog steeds even klein en staan als het ware te vegeteren.

Door deze vraag zijn wij van Elbertse Groenservice ons gaan verdiepen en zijn toen ter veld gegaan en hebben bodemonderzoek gedaan. Dit bodemonderzoek leerde ons dat het om eentoppig zand ging , afgezet door de Linge in een paar eeuwen tijd.

Deze bevindingen houden het volgende in: De ondergrond is nooit in staat om vocht vast te houden en er zit totaal geen enkele voeding in.

Logisch dat de bomen er niet wilden groeien. Een boom heeft immers goede voeding nodig en vocht onder andere.

Tevens hebben wij van Elbertse Groenservice peilbuizen geplaatst om een beeld te krijgen van de grondwaterstand gedurende een jaar.

Dit is van belang zodat we te weten komen of de boom ├╝berhaupt gebruik kan maken van deze mogelijk wisselende grondwaterstand.

Maar dit viel erg mee en daaropvolgend hebben we besloten om per boom een groeiplaats verbetering toe te passen.

Dat wil zeggen: Het oude zand eruit dit tot op het hangwaterprofiel en uitwisselen voor klei rijke grond vermengd met zand. Dit om te kunnen garanderen dat er een doorwortelbare situatie ontstaat die toch in staat is om vocht vast te houden in droge tijden en voedsel & mineralen te kunnen bieden aan de boom.

Te samen met de eigenaar hebben wij een boomkeuze bepaald die niet te uitheems overkomt maar juist past in het landschap van de polder en fruitteelt gebied in de Betuwe.

Tevens moesten ze wat wind kunnen hebben en niet te langzaam groeien. Vervolgens hebben wij Populus, Alnus, Quercus aangeplant.

Om de boel af te werken en te beschermen tegen grazende koeien hebben we er een paar degelijke hekwerken omheen geplaatst die ook bij het landelijke geheel passen.